Huisartsenpraktijk Sluis

Huisartsenpraktijk Sluis
Medisch centrum Lammensvliet
Drs M. Surinx en G. Slock
Zuiddijkstraat 8 D
4524 AR Suis
0117 421 421
spoed 0117 422 422

spreekuren 2020

per 06-01-2020:

Dr. Slock is aanwezig op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag.

Dr. Surinx is aanwezig op donderdag.

Per 16-3-2020 ivm Corona enkel nog spreekuur op afspraak, onderstaande inloopspreekuren tijdelijk opgeschort. graag afspraak maken aub

Maandagochtend t/m vrijdagochtend: elke dag inloopspreekuur tussen 8.30 uur en 10.30 uur.

Maandagmiddag t/m vrijdagmiddag: alles op afspraak.  

Op maandagmiddag is er nog een VRIJ inloopspreekuur tussen 16 en 17 uur.


Ivm drukke inloopspreekuren vnl op maandag adviseren wij u een afspraak te maken, dit kan elke namiddag. U kan ook online afspraken maken via Mijngezondheid.net, cfr hieronder aub.

Corona info


update 5-5-20 : Corona is op de retour, in Sluis valt het ook enorm mee. In de ziekenhuizen wordt de gewone zorg hervat, u kan ook bij ons terecht voor niet dringende zaken en voor routine controles, het is beter deze niet langer uit te stellen.

Mensen met mogelijke Corona worden apart gezien of worden op visite thuis gezien, cfr infra aub

U wordt gevraagd om voor informatieve vragen aangaande het Corona-virus

*te bellen naar het RIVM of GGD (en niet naar de huisartsen-praktijk!) RIVM: 0800 - 1351 GGD-Zeeland: 0113 - 249 480 (van 08.30 tot 18.00 uur)

*of te kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl

*of te kijken in de patiëntenbrief (van de thuisarts.nl): https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Help, ik heb Corona :

Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

  • koorts heeft (meer dan 38 graden)
  • en hoest of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe.

Jongeren met mildere klachten kunnen beter thuis uitzieken en eventueel telefonisch overleggen en/of medicatie bestellen ,

MijnGezondheid.net (MGn)

Regel uw zorg eenvoudig online met dit portaal.

Na een veilige login met uw DigiD kan u via www.mijngezondheid.net online afspraken maken, vragen stellen, herhaalrecepten bestellen en labuitslagen inzien. Daarnaast kan u een samenvatting van uw medisch dossier en een medicatie overzicht raadplegen.

Als u aangemeld bent op MijnGezondheid.net kan u daarna de app Medgemak downloaden om dit alles met uw smartphone te regelen.

Folder met meer info in de praktijk te krijgen of kijk op www.mijngezondheid.net.


CORONA pandemie

Door de ontwikkelingen die plaatsvinden m.b.t. de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) deel ik u mede dat er een paar aanpassingen in de zorgverlening zullen plaatsvinden.Dit vraagt van u en van ons een andere houding; dit voor zowel uw als onze gezondheid.Graag vragen wij u om, in ons aller belang, aan onze verzoeken gehoor te willen geven.Vanaf maandag 16 maart zullen de volgende aanpassingen van kracht zijn:

  1. om het besmettingsrisico in de wachtkamer te beperken wordt het inloopspreekuur tijdelijk opgeschort, iedereen krijgt een afspraak. Hierbij ook het verzoek zo weinig mogelijk begeleiders mee te nemen naar de praktijk.
  2. De spreekuren voor diabetes, copd, astma en hart-en vaatziekten (bij de praktijkondersteuner Karin Lannoo) kunnen bij kwetsbare ouderen en bij mensen met verkoudheid bij voorkeur telefonisch verlopen.
  3. U wordt gevraag zo weinig mogelijk onaangekondigd naar de praktijk te komen maar liever te bellen of te mailen (info@huisartsensluis.nl) voor niet dringende zaken zoals uitslagen en verwijzingen.
  4. De Zorgsaam labo prikdienst komt tot nader bericht niet meer in Sluis prikken, u kan wel nog elke werkdag terecht in het Antonius ziekenhuis te Oostburg van 8 tot 17u. .  


LABO Zorgsaam in Sluis

Vanaf 17/3/2020 tot minstens 6 april zijn de prikposten in de praktijken gesloten ivm corona pandemie

  • elke vrijdagmorgen 8-9u in de praktijk
  • elke dinsdagmorgen 8-9u in Rozenoord
  • Stoelgang en urine monster kan u steeds afgeven aan de balie, bij voorkeur 's morgens, deze worden dagelijks rond 10u30 door Zorgsaam opgehaald.

BIG nummers

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.

BIG Drs. G. R. I. Slock   79051852601

BIG Drs. M. Surinx        19048523501

BIG Mevr. M. Stobbelaar 99025485130

Telefoon :

0117- 421 421, bellen tussen 8 en 12 uur en tussen 15.30 en 17.30 uur aub.

Spoedlijn 0117- 421 422

Herhaalrecepten 0117- 440 696

Fax 0117- 421 423


mail : info@huisartsensluis.nlDoktersassistentes

Mw. Margot Stobbelaar

Mw. Carolien Van Waes- Maes

Mw. Inge de Milliano, in opleiding

Er is steeds een assistente aanwezig op werkdagen tussen 8u en 17u30 behalve tijdens middagpause tussen 12 en 13u.

Tussen 13u en 15u30 wordt alleen de spoedlijn opgenomen en hebben de assistentes spreekuur na afspraak.

De doktersassistentes doen o.a. de volgende verrichtingen: tapen, oren uitspuiten, wondbehandelingen, hechtingen verwijderen, baarmoederhals-uitstrijkjes maken, injecties geven, bloeddruk en suiker controles etc


medische info

www.thuisarts.nl is een betrouwbare website met goede uitleg van de NHG, het Nederlandse Huisartsengenootschap.

Gelijkaardige info vindt u op de app moetiknaardedokter.nl


Spreekuren.

per 06-01-2020:

Dr. Slock is aanwezig op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag.

Dr. Surinx is aanwezig op donderdag.


Maandagochtend t/m vrijdagochtend: elke dag inloopspreekuur tussen 8.30 uur en 10.30 uur.

Maandagmiddag t/m vrijdagmiddag: alles op afspraak.  

Op maandagmiddag is er nog een VRIJ inloopspreekuur tussen 16 en 17 uur.


Bij het inloopspreekuur is 10 minuten! per consult voorzien. Heeft u complexe of meerdere klachten en heeft u meer tijd nodig, kunt u het beste een afspraak maken bij de assistente via  0117- 421 421.

Visites

Visites kunt u 's morgens tussen 8.00 en 11.00 uur aanvragen bij de assistente via het praktijknummer 0117- 421 421.

Wilt u buiten deze tijden alleen bellen voor dringende gevallen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit in verband met het inschatten van de ernst en de daaruit voortvloeiende inplanning van de visite . Zij is daarvoor opgeleid en zal met uw gegevens zorgvuldig omgaan.

Herhaalrecepten aanvragen

De herhaaltelefoon
U kunt herhaalrecepten aanvragen via de herhaaltelefoon: 0117-440696. Elke werkdag tussen 9.00 en 10.30. De apothekersassistente zal uw aanvraag noteren

Verder kunt u de assistente hiervoor bellen tussen 8 en 12u en tussen 15u30 en 17u30.

Medicatiebewaking

Voor het in stand houden van een goede medicatiebewaking werken de apotheek en de huisartsenpraktijken in Sluis nauw samen.

Voor deze bewaking is het noodzakelijk dat de apothekers en de artsen op de hoogte zijn van de volledige medicatielijsten van de patiënten. Indien deze lijsten niet compleet zijn, kunnen de apothekers en de huisartsen niet instaan voor de kwaliteit van deze bewaking.

In verband hiermee het verzoek aan u om alle medicijnen op te halen bij de apotheek te Sluis of Oostburg. Indien dit niet mogelijk is (bijv. bij alleen in België verkrijgbare medicatie) vragen wij u dit door te geven bij de apotheek of bij de huisartsenpraktijk, zodat wij uw medicatie kunnen blijven bewaken.

Wilt u in verband met de medicatiebewaking ook doseringswijzingen (bijv. op advies van een specialist) doorgeven aan de apotheek of huisartsenpraktijk (per mail).

Avond Nacht Weekend

De avond- en nachtdiensten (op werkdagen tussen 17.30 uur en 8.00 uur), weekenddiensten (vanaf vrijdagavond 17.30 uur tot maandagochtend 8.00 uur) en de diensten op feestdagen worden verzorgd via de Huisartsen-post ("HAP") Nucleus.

Telefoonnummer Huisartsenpost:   0115 -643 000

Huisartsenpost bevindt zich op de benedenverdieping van het ziekenhuis Oostburg,
           Pastoor van Genklaan 6,
           4501 AJ Oostburg.

Voordat u naar de Huisartsenpost gaat, dient u eerst telefonisch een afspraak te maken.
De Huisartsenpost is alleen 's avonds, 's nachts, tijdens weekenden en op feestdagen bemand.
U kunt de Huisartsenpost alleen bellen voor dringende gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Praktijkondersteuning

poh somatiek : Mw. Karin Lannoo

poh GGZ : vanaf april 2020 mw Daphne Mahu

Arbeidsongeschiktheid bij grensarbeiders

De procedure zoals hieronder vermeld vindt u op de volgende website:

http://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/grensarbeider/detail/ik-word-ziek-en-ben-grensarbeider/ik-woon-in-nederland-en-werk-in-belgie

Woont u in Nederland, maar werkt u in België en bent u daar verzekerd? Dan betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek wordt. Bent u arbeider, dan krijgt u 14 dagen uw loon doorbetaald. Als u bediende bent dan is dit 30 dagen. Na deze periode krijgt u ziekengeld van de mutualiteit (dit is het Belgische ziekenfonds).

Waar meld ik mij ziek?

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV. Neem daarvoor telefonisch contact met het UWV op, binnen 2 dagen nadat u ziek bent geworden. Bel UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). Vermeld bij welke mutualiteit in België u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Geef ook de naam en het adres door van uw werkgever.

In Nederland of in België op controle?

De arts van UWV in Nederland roept u op voor een medisch onderzoek. U kan ook op controle gaan bij de mutualiteit in Belgie, dan moet u dat bij uw ziekmelding vermelden en dan wordt u uitgenodigd naar het regionale kantoor van uw mutualiteit. Neem naar dit bezoek uw inschrijving van de mutualiteit mee en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). U bent verplicht naar de afspraak te komen.

De resultaten van dit medisch onderzoek stuurt UWV naar de arts van de mutualiteit. Als de mutualiteit wil dat er vervolgonderzoek komt, doet UWV dit ook.

Verklaring van de huisarts

Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven. Op deze verklaring van de huisarts staat enkel de duur van de arbeidsongeschiktheid vermeld maar geen diagnose. De arts van het UWV of de mutualiteit kan met uw toestemming medische gegevens bij de huisarts opvragen.

Waar meld ik mij beter?

Bent u beter? Geef dit door aan uw werkgever. Meld het ook aan UWV, als u bij het UWV het medisch onderzoek heeft gehad.

Medische verklaringen aan derden

Uw huisarts schrijft in principe geen medische verklaringen aan bedrijven en instanties zonder medische bevoegdheid.

Alleen op schriftelijke vragen van een medisch adviseur van dergelijke instanties kan de huisarts antwoorden. Dit antwoord wordt gericht aan de medisch adviseur.

En dan uitsluitend met uw schriftelijke toestemming dat uw huisarts specifiek op deze vragen mag antwoorden.

Hiervoor worden aan de vragende partij kosten in rekening gebracht.

Diverse instanties en bedrijven proberen deze procedure te omzeilen door u als patient onder druk te zetten om een afschrift van uw volledig medisch dossier bij de huisarts op te vragen en aan hen te overhandigen. Dit is niet alleen illegaal maar ook een schending van uw privacy en uw belangen : uw volledige dossier dreigt in handen te vallen van medisch onbevoegden en tegen u gebruikt te worden.

Sommige werkgevers vragen een medische verklaring van de huisarts bij ziekte, dit is in Nederland dor de wet verboden, enkel de Arbo arts mag gegevens ivm uw arbeidsongeschiktheid opvragen en beslist of uw ziekmelding al dan niet terecht is.