Huisartsenpraktijk Sluis

Huisartsenpraktijk Sluis
Medisch centrum Lammensvliet
Drs M. Surinx en G. Slock
Zuiddijkstraat 8 D
4524 AR Suis
0117 421 421
spoed 0117 422 422

Spreekuren 2020

per 06-01-2020:

Dr. Slock is aanwezig op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag.

Dr. Surinx is aanwezig op donderdag.

Per 16-3-2020 ivm Corona enkel nog spreekuur op afspraak, alle inloopspreekurenzijn tot nader bericht opgeschort. graag afspraak maken aub

U kan ook 24/24u via Mijngezondheid.net of de app MEdgemak afspraak boeken voortaan, cfr hieronder aub

Ivm infectierisico voor aanvragen en uitslagen niet bij de balie langskomen aub maar dit zoveel mogelijk per mail of telefonisch afhandelen. Dank voor uw begrip.

Corona testen

  • PCR-test = keel/neus swab : deze toont of u op dit moment besmet bent met het coronavirus. Als het testresultaat negatief is dan kan u ook geen anderen met Corona besmetten. Deze test wordt bij mensen met klachten vergoed door de overheid zonder eigen risico.
  • Serologische test = antistoffen in bloed. Deze test toont aan of u wel of geen antistoffen in uw lichaam heeft en daarmee of u de infectie eerder al doorgemaakt heeft. Deze test wordt niet vergoed door de overheid en zegt niks over uw huidige COVID status.

U kan voor een PCR test terecht bij de GGD (cfr hiernaast) of de huisarts. Als u erg ziek bent of medicatie denkt nodig te hebben kan u best bij de huisarts afspreken. Mogelijk wordt u naar onze rode tent op de parking verwezen voor corona test om besmetting in de wachtkamer te vermijden.

Serologische test kan eventueel via labo Zorgsaam.

Corona info

uptdate 1-12-20 : uw huisarts mag GEEN ontheffing schrijven voor mondkapjesplicht !

Het winkelpersoneel,politie of BOA mogen verder in het kader van privacywetgeving en beroepsgeheim arts geen details vragen over medicijnen of medische achtergrond. U heeft daarom een
Geneeskundige verklaring ontheffingsplicht dragen mondkapje nodig. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).De arts mag in een medische verklaring niet in detail treden over patiëntgeschiedenis informatie medicijnen. De instantie / persoon die uw eigen verklaring niet gelooft en een artsenverklaring eist moet dan ook deze keuring door een onafhankelijke arts voor u regelen.

voor meer info aangaande het Corona-virus verzoeken wij u :

*te bellen naar het RIVM of GGD (en niet naar de huisartsen-praktijk!) RIVM: 0800 - 1351 GGD-Zeeland: 0113 - 249 480 (van 08.30 tot 18.00 uur)

*of te kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl

*of te kijken in de patiëntenbrief (van de thuisarts.nl): https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Corona Testen GGD in Oostburg

GGD Zeeland opent de nieuwe teststraat in Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met ZorgSaam. Er is, naast de testlocatie in Terneuzen, gekozen voor een extra testlocatie in Oostburg .

Een afspraak maken kan op twee manieren:

-snelst : Online een afspraak maken, via Rijksoverheid.nl/coronatest Inloggen gebeurt met uw DIGID

- of door te bellen naar het landelijke GGD nummer 0800-1202. Dit kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur. Daarvoor is een burgerservicenummer (BSN) nodig.

MijnGezondheid.net (MGn)

Regel uw zorg eenvoudig online met dit portaal.

Na een veilige login met uw DigiD kan u via www.mijngezondheid.net online afspraken maken, vragen stellen, herhaalrecepten bestellen en labuitslagen inzien. Daarnaast kan u een samenvatting van uw medisch dossier en een medicatie overzicht raadplegen.

Als u aangemeld bent op MijnGezondheid.net kan u daarna de app Medgemak downloaden om dit alles met uw smartphone te regelen.

Folder met meer info in de praktijk te krijgen of kijk op www.mijngezondheid.net.

Als u geregistreerd bent op MijnGezondheid.net kan u gebruik maken van de app MEDgemak op uw tablet of smartphone, vraag de folder in de praktijk aub.

CORONA vaccinaties

Momenteel (maart 2021) worden de tachtigers door de GGD gevaccineerd op centrale locaties, momenteel is Terneuzen de dichtsbijzijnde locatie in de planning, u wordt via de overheid geinformeerd.

Als huisarts vaccineren wij momenteel de groep 60 tot 65 jarigen van oud naar jong, u krijgt een oproep als u aan de beurt bent. Ook mensen van 18 tot 60 die een medische indicatie hebben (dwz u krijgt ook een oproep griepspuit) worden later nog uitgenodigd. Wij krijgen het Astra Zeneca vaccin geleverd maar helaas is er vertraging en is dit vaccin nog niet goedgekeurd voor 65 +. Als we straks ook Janssen vaccin krijgen kunnen we de groep 65+ gaan vaccineren. Er zijn kleine verschillen tussen de vaccins onderling maar ze beschermen allemaal : er is nog geen enkele gevaccineerde met Corona in het ziekenhuis opgenomen.   

Gelieve niet naar de praktijk te bellen wanneer u aan de beurt komt, u wordt door ons geinformeerd wanneer we meer weten.

Wij hebben geen invloed op de schema's en groepen die gevaccineerd worden. Wij houden ons aan het schema zoals het door de overheid is opgesteld dat bepaalt wie wanneer wordt gevaccineerd met welk vaccin, cfr www.rijksoverheid.nl of de link hieronder.

Voor meer info kan u terecht op volgende sites :

www.rivm.nl

www.ggdzeeland.nl

www.coronavaccin.nl

LABO Zorgsaam in Sluis, Radiologie

  • elke vrijdagmorgen 8-9u in de praktijk, graag buiten wachten aub ivm COVID risico.
  • elke werkdag in Zorgsaam Antonius zh OOstburg na telefonische afspraak op 0115-688646
  • Stoelgang en urine monster kan u steeds afgeven aan de balie, bij voorkeur 's morgens, deze worden dagelijks rond 10u30 door Zorgsaam opgehaald.

Radiologie Zorgsaam is ivm COVID19 ook op afspraak, bel van 8u tot 16u30 naar 0115 688 433.

Via www.zorgsaam.org/patientenportaal kan u afspraken maken voor zowel labo als radiologie.

CORONA en werk

Preventieve coronatest

Heb je geen klachten, maar wil of moet je wel een coronatest doen ivm reizen of werk? Dan kan je niet terecht bij de huisarts of GGD. Zij testen namelijk alleen bij klachten. Er zijn wel verschillende commerciële bedrijven die preventieve testen aanbieden. Maar die zijn niet gratis en vallen niet onder je zorgverzekering. De kosten moeten dus door uzelf of degene die de test vraagt betaald worden.

Mag mijn werkgever mij preventief testen op het coronavirus?

Nee, werkgevers mogen werknemers niet preventief laten testen op het coronavirus. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens(AP) maakt een uitzondering voor werkgevers in de zorg. Zij mogen hun werknemers wel controleren op corona. De AP maakt hierbij niet duidelijk wat onder ‘zorg’ wordt verstaan. Waarschijnlijk betreft het hier de curatieve zorgsector, bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis werkt.

Mag mijn werkgever vragen of ik corona heb als ik mij ziekmeldt?

Nee, werkgevers mogen werknemers niet vragen naar het ziektebeeld. Hoewel het om een buitengewone situatie gaat, mag jouw werkgever geen gegevens over de aard en oorzaak van jouw ziekte registreren. De kans is groot dat je het spontaan vertelt, omdat het zo’n bijzondere situatie is. Ook dan mag je werkgever dit niet vastleggen.


Telefoon :

0117- 421 421, bellen tussen 8 en 12 uur en tussen 15.30 en 17.30 uur aub.

Spoedlijn 0117- 421 422

Herhaalrecepten 0117- 440 696

Fax 0117- 421 423


mail : info@huisartsensluis.nlDoktersassistentes

Mw. Margot Stobbelaar

Mw. Carolien Van Waes- Maes

Mw. Inge de Milliano, in opleiding

Er is steeds een assistente aanwezig op werkdagen tussen 8u en 17u30 behalve tijdens middagpause tussen 12 en 13u.

Tussen 13u en 15u30 wordt alleen de spoedlijn opgenomen en hebben de assistentes spreekuur na afspraak.

De doktersassistentes doen o.a. de volgende verrichtingen: tapen, oren uitspuiten, wondbehandelingen, hechtingen verwijderen, baarmoederhals-uitstrijkjes maken, injecties geven, bloeddruk en suiker controles etc


medische info

www.thuisarts.nl is een betrouwbare website met goede uitleg van de NHG, het Nederlandse Huisartsengenootschap.

Gelijkaardige info vindt u op de app moetiknaardedokter.nl


Spreekuren.

per 06-01-2020:

Dr. Slock is aanwezig op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag.

Dr. Surinx is aanwezig op donderdag.


Ivm covid infectierisico is het inloopspreekuur sinds maart 2020 afgeschaft.

Voor afspraken , briefjes, uitslagen etc wordt uit vriendelijk doch dringend verzocht niet langs te komen en aan de balie te staan maar liefst per MGN (cfr hierboven) of mail contact op te nemen dan wel telefonisch. Zo houden we het risiso op COVID10 infecties minimaal.

Visites

Visites kunt u 's morgens tussen 8.00 en 11.00 uur aanvragen bij de assistente via het praktijknummer 0117- 421 421.

Wilt u buiten deze tijden alleen bellen voor dringende gevallen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit in verband met het inschatten van de ernst en de daaruit voortvloeiende inplanning van de visite . Zij is daarvoor opgeleid en zal met uw gegevens zorgvuldig omgaan.

Herhaalrecepten aanvragen

De herhaaltelefoon
U kunt herhaalrecepten aanvragen via de herhaaltelefoon: 0117-440696. Elke werkdag tussen 9.00 en 10.30. De apothekersassistente zal uw aanvraag noteren

Verder kunt u de assistente hiervoor bellen tussen 8 en 12u en tussen 15u30 en 17u30.

Medicatiebewaking

Voor het in stand houden van een goede medicatiebewaking werken de apotheek en de huisartsenpraktijken in Sluis nauw samen.

Voor deze bewaking is het noodzakelijk dat de apothekers en de artsen op de hoogte zijn van de volledige medicatielijsten van de patiënten. Indien deze lijsten niet compleet zijn, kunnen de apothekers en de huisartsen niet instaan voor de kwaliteit van deze bewaking.

In verband hiermee het verzoek aan u om alle medicijnen op te halen bij de apotheek te Sluis of Oostburg. Indien dit niet mogelijk is (bijv. bij alleen in België verkrijgbare medicatie) vragen wij u dit door te geven bij de apotheek of bij de huisartsenpraktijk, zodat wij uw medicatie kunnen blijven bewaken.

Wilt u in verband met de medicatiebewaking ook doseringswijzingen (bijv. op advies van een specialist) doorgeven aan de apotheek of huisartsenpraktijk (per mail).

Avond Nacht Weekend

De avond- en nachtdiensten (op werkdagen tussen 17.30 uur en 8.00 uur), weekenddiensten (vanaf vrijdagavond 17.30 uur tot maandagochtend 8.00 uur) en de diensten op feestdagen worden verzorgd via de Huisartsen-post ("HAP") Nucleus.

Telefoonnummer Huisartsenpost:   0115 -643 000

Huisartsenpost bevindt zich op de benedenverdieping van het ziekenhuis Oostburg,
           Pastoor van Genklaan 6,
           4501 AJ Oostburg.

Voordat u naar de Huisartsenpost gaat, dient u eerst telefonisch een afspraak te maken.
De Huisartsenpost is alleen 's avonds, 's nachts, tijdens weekenden en op feestdagen bemand.
U kunt de Huisartsenpost alleen bellen voor dringende gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Praktijkondersteuning

poh somatiek : Mw. Karin Lannoo

poh GGZ : vanaf april 2020 mw Daphne Mahu

BIG nummers

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.

BIG Drs. G. R. I. Slock   79051852601

BIG Drs. M. Surinx        19048523501

BIG Mevr. M. Stobbelaar 99025485130

Arbeidsongeschiktheid bij grensarbeiders

De procedure zoals hieronder vermeld vindt u op de volgende website:

http://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/grensarbeider/detail/ik-word-ziek-en-ben-grensarbeider/ik-woon-in-nederland-en-werk-in-belgie

Woont u in Nederland, maar werkt u in België en bent u daar verzekerd? Dan betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek wordt. Bent u arbeider, dan krijgt u 14 dagen uw loon doorbetaald. Als u bediende bent dan is dit 30 dagen. Na deze periode krijgt u ziekengeld van de mutualiteit (dit is het Belgische ziekenfonds).

Waar meld ik mij ziek?

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV. Neem daarvoor telefonisch contact met het UWV op, binnen 2 dagen nadat u ziek bent geworden. Bel UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). Vermeld bij welke mutualiteit in België u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Geef ook de naam en het adres door van uw werkgever.

In Nederland of in België op controle?

De arts van UWV in Nederland roept u op voor een medisch onderzoek. U kan ook op controle gaan bij de mutualiteit in Belgie, dan moet u dat bij uw ziekmelding vermelden en dan wordt u uitgenodigd naar het regionale kantoor van uw mutualiteit. Neem naar dit bezoek uw inschrijving van de mutualiteit mee en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). U bent verplicht naar de afspraak te komen.

De resultaten van dit medisch onderzoek stuurt UWV naar de arts van de mutualiteit. Als de mutualiteit wil dat er vervolgonderzoek komt, doet UWV dit ook.

Verklaring van de huisarts

Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven. Op deze verklaring van de huisarts staat enkel de duur van de arbeidsongeschiktheid vermeld maar geen diagnose. De arts van het UWV of de mutualiteit kan met uw toestemming medische gegevens bij de huisarts opvragen.

Waar meld ik mij beter?

Bent u beter? Geef dit door aan uw werkgever. Meld het ook aan UWV, als u bij het UWV het medisch onderzoek heeft gehad.

Medische verklaringen aan derden

Uw huisarts schrijft in principe geen medische verklaringen aan bedrijven en instanties zonder medische bevoegdheid.

Alleen op schriftelijke vragen van een medisch adviseur van dergelijke instanties kan de huisarts antwoorden. Dit antwoord wordt gericht aan de medisch adviseur.

En dan uitsluitend met uw schriftelijke toestemming dat uw huisarts specifiek op deze vragen mag antwoorden.

Hiervoor worden aan de vragende partij kosten in rekening gebracht.

Diverse instanties en bedrijven proberen deze procedure te omzeilen door u als patient onder druk te zetten om een afschrift van uw volledig medisch dossier bij de huisarts op te vragen en aan hen te overhandigen. Dit is niet alleen illegaal maar ook een schending van uw privacy en uw belangen : uw volledige dossier dreigt in handen te vallen van medisch onbevoegden en tegen u gebruikt te worden.

Sommige werkgevers vragen een medische verklaring van de huisarts bij ziekte, dit is in Nederland dor de wet verboden, enkel de Arbo arts mag gegevens ivm uw arbeidsongeschiktheid opvragen en beslist of uw ziekmelding al dan niet terecht is.