Heeft u al toestemming gegeven voor het uitwisselen van uw gegevens?

Toestemming om uw medische gegevens te delen - Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts houdt een eigen dossier over u bij, net als uw apotheker en eventuele andere zorgverleners. In uw dossier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Omdat de artsen op de huisartsenpost en eerste hulp u snel en goed willen kunnen helpen, is het belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts en apotheek van u bijhouden.
Deze medische gegevens kunnen door de verschillende zorgverleners worden uitgewisseld via het LSP (Landelijk Schakelpunt).

 

Toestemming geven

Uw huisarts zal u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven. U kunt ook zelf toestemming geven door met uw DigId in te loggen op de website www.volgjezorg.nl, of het toestemmingsformulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener.
Belangrijk is dat u elke zorgverlener toestemming geeft om uw gegevens te delen. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

 

Gegevens opvragen

Na uw toestemming kan een andere zorgverlener uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw BSN welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. In het LSP staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben, uw medische gegevens worden hier dus niet opgeslagen.

 

Zien wie uw gegevens heeft bekeken?

Wanneer u uw huisarts en apotheek toestemming hebt gegeven, kunnen zij uw belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners. Dan wilt u natuurlijk ook weten wat er met die gegevens gebeurt. Dat kan, met het overzicht toestemmingen en uitwisselingen.
Op deze overzichten ziet u welke gegevens uw huisarts en apotheken delen met uw andere zorgverleners. En wanneer zij die gegevens beschikbaar hebben gesteld. Ook ziet u welke zorgverleners uw gegevens hebben bekeken en wanneer.