Medische verklaring - ziektebriefje grensarbeiders

Ziektebriefje grensarbeiders

Woont u in Nederland en werkt u in België?
Als u minimaal 1 keer per week reist tussen uw woon- en werkland, bent u een zogenoemde grensarbeider. Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven als u ziek bent. In de praktijk kan dit niet, omdat Nederlandse artsen deze niet mogen.

Bent u ziek en kunt u niet werken?
Meldt u zich eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij de Telefoon Werknemers van het UWV: 088 – 898 92 94 (vanuit het buitenland +31 88 898 20 01). Vermeld bij welke mutualiteit u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Hierna ontvangt u een brief van het UWV die u kunt gebruiken als ziektebriefje voor uw Belgische werkgever. Meer informatie kunt u vinden op de website van het UWV.

U heeft dus geen ziektebriefje meer nodig van uw huisarts.

Medische verklaring

Uw huisarts schrijft in principe geen medische verklaringen aan bedrijven en instanties zonder medische bevoegdheid. Alleen op schriftelijke vragen van een medisch adviseur van dergelijke instanties kan de huisarts antwoorden. Dit antwoord wordt gericht aan de medisch adviseur. En dan uitsluitend met uw schriftelijke toestemming dat uw huisarts specifiek op deze vragen mag antwoorden. Hiervoor worden aan de vragende partij kosten in rekening gebracht.

Diverse instanties en bedrijven proberen deze procedure te omzeilen door u als patient onder druk te zetten om een afschrift van uw volledig medisch dossier bij de huisarts op te vragen en aan hen te overhandigen. Dit is niet alleen illegaal maar ook een schending van uw privacy en uw belangen : uw volledige dossier dreigt in handen te vallen van medisch onbevoegden en tegen u gebruikt te worden.

Sommige werkgevers vragen een medische verklaring van de huisarts bij ziekte, dit is in Nederland dor de wet verboden, enkel de Arbo arts mag gegevens ivm uw arbeidsongeschiktheid opvragen en beslist of uw ziekmelding al dan niet terecht is.