Afspraken maken en visites aanvragen


Alle spreekuren zijn op afspraak


Telefonisch of aan de balie

De assistente is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 10.00 uur voor:

  • Afspraak voor het spreekuur
  • aanvragen van een visite

Telefoonnummer: 0117-421421

De telefoonlijnen worden veel gebruikt. Het is voor ons prettig als u de gesprekken kort houdt.

Bij het maken van een afspraak of het plannen van een visite zal de assistente u altijd vragen naar de reden van komst en welke onderwerpen u wilt bespreken. Zij is bevoegd en bekwaam voor deze triage-taak om zo beter de urgentie en benodigde tijd voor u in te schatten.

Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meer tijd nodig heeft of meerdere onderwerpen wilt bespreken of met meer personen naar het spreekuur wilt komen, is dat geen probleem. Geef dit s.v.p. tijdig aan. Wij reserveren dan extra tijd voor uw bezoek. Bij uitlopen of extra vragen, kan het voorkomen dat wij in overleg met u liever een vervolgafspraak maken. Zo houden wij rekening met de wachttijd van anderen.

Het tijdstip van devisite wordt in overleg met u ingepland afhankelijk van de ernst van de klachten.


MGN

MijnGezondheid.net (MGn)

Regel uw zorg eenvoudig online met dit portaal.

Na een veilige login met uw DigiD kan u via www.mijngezondheid.net online afspraken maken, vragen stellen, herhaalrecepten bestellen en labuitslagen inzien. Daarnaast kan u een samenvatting van uw medisch dossier en een medicatie overzicht raadplegen.

Als u aangemeld bent op MijnGezondheid.net kan u daarna de app Medgemak downloaden om dit alles met uw smartphone te regelen.

Folder met meer info in de praktijk te krijgen of kijk op www.mijngezondheid.net.

Als u geregistreerd bent op MijnGezondheid.net kan u gebruik maken van de app MEDgemak op uw tablet of smartphone, vraag de folder in de praktijk aub.

Alle spreekuren zijn volgens afspraak. U kunt een afspraak maken telefonisch of aan de balie.


Telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur

U kunt telefonisch een afspraak maken op werkdagen van 8.00u tot 10.00u. Onze assistente is bereikbaar op nummer:

0117-421421

U wordt verzocht om zoveel mogelijk gebruik te bellen tussen 08.00 – 10.00 uur voor het maken van afspraken. De telefoonlijnen worden veel gebruikt. Het is voor ons prettig als u de gesprekken kort houdt.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u altijd vragen naar de reden van komst en welke onderwerpen u wilt bespreken. Zij is bevoegd en bekwaam voor deze triage-taak om zo beter de urgentie en benodigde tijd voor u in te schatten.

Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meer tijd nodig heeft of meerdere onderwerpen wilt bespreken of met meer personen naar het spreekuur wilt komen, is dat geen probleem. Geef dit s.v.p. tijdig aan. Wij reserveren dan extra tijd voor uw bezoek. Bij uitlopen of extra vragen, kan het voorkomen dat wij in overleg met u liever een vervolgafspraak maken. Zo houden wij rekening met de wachttijd van anderen.


Maatregelen in verband met coronavirus (Covid-19).

Deze maatregelen zijn vooral gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op een ernstig beloop van Covid-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg.

  • Om de kans op besmetting van onze patiënten en onszelf zo klein mogelijk te maken, zullen wij allen een witte jas, mondkapje en handschoenen dragen.
  • Bel bij spoedeisende klachten eerst naar de assistente, kom niet zonder telefonisch overleg naar de praktijk;
  • Bij ALLE klachten zal de assistente vragen naar koorts, hoesten, verkoudheidsklachten. Wilt u uw temperatuur meten voor u belt?
  • Als er sprake is van koorts, hoesten of verkoudheidsklachten en het is medisch noodzakelijk om door de huisarts gezien te worden, zullen wij u op een speciaal spreekuur inplannen. Hierbij zal de huisarts volledig beschermende kleding dragen.
  • Voor niet-spoedeisende medische vragen kunt u een telefonische afspraak maken bij de assistente.


Visites aanvragen

Visites kunt u 's morgens tussen 8.00 en 11.00 uur aanvragen bij de assistente via het praktijknummer 0117- 421 421.

Wilt u buiten deze tijden alleen bellen voor dringende gevallen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit in verband met het inschatten van de ernst en de daaruit voortvloeiende inplanning van de visite . Zij is daarvoor opgeleid en zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan.