Medische verklaring aan derden

Openingsuren

Balie geopend

's Ochtends

8.00-12.00 uur

' s Middags

13.00-17.30 uur


Telefonische bereikbaarheid voor overige vragen:

's Ochtends

8.00-12.00 uur

's Middags

15.30-17.30 uur

Medische verklaring

Uw huisarts schrijft in principe geen medische verklaringen aan bedrijven en instanties zonder medische bevoegdheid.

Alleen op schriftelijke vragen van een medisch adviseur van dergelijke instanties kan de huisarts antwoorden. Dit antwoord wordt gericht aan de medisch adviseur.

En dan uitsluitend met uw schriftelijke toestemming dat uw huisarts specifiek op deze vragen mag antwoorden.

Hiervoor worden aan de vragende partij kosten in rekening gebracht.

Diverse instanties en bedrijven proberen deze procedure te omzeilen door u als patient onder druk te zetten om een afschrift van uw volledig medisch dossier bij de huisarts op te vragen en aan hen te overhandigen. Dit is niet alleen illegaal maar ook een schending van uw privacy en uw belangen : uw volledige dossier dreigt in handen te vallen van medisch onbevoegden en tegen u gebruikt te worden.

Sommige werkgevers vragen een medische verklaring van de huisarts bij ziekte, dit is in Nederland dor de wet verboden, enkel de Arbo arts mag gegevens ivm uw arbeidsongeschiktheid opvragen en beslist of uw ziekmelding al dan niet terecht is.

Telefoonnummers

Tijdens kantooruren

+31 117 421 421

Spoed tijdens kantooruren

+31 117 421 422

Aanvragen herhaalrecepten

+31 117 440 696

Spoed buiten kantooruren

+31 117 643 000

Arbeidsongeschikheidsverkaring bij grensarbeiders

De procedure zoals hieronder vermeld vindt u op de volgende website:

http://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/grensarbeider/detail/ik-word-ziek-en-ben-grensarbeider/ik-woon-in-nederland-en-werk-in-belgie

Woont u in Nederland, maar werkt u in België en bent u daar verzekerd? Dan betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek wordt. Bent u arbeider, dan krijgt u 14 dagen uw loon doorbetaald. Als u bediende bent dan is dit 30 dagen. Na deze periode krijgt u ziekengeld van de mutualiteit (dit is het Belgische ziekenfonds).

Waar meld ik mij ziek?

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV. Neem daarvoor telefonisch contact met het UWV op, binnen 2 dagen nadat u ziek bent geworden. Bel UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). Vermeld bij welke mutualiteit in België u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Geef ook de naam en het adres door van uw werkgever.

In Nederland of in België op controle?

De arts van UWV in Nederland roept u op voor een medisch onderzoek. U kan ook op controle gaan bij de mutualiteit in Belgie, dan moet u dat bij uw ziekmelding vermelden en dan wordt u uitgenodigd naar het regionale kantoor van uw mutualiteit. Neem naar dit bezoek uw inschrijving van de mutualiteit mee en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). U bent verplicht naar de afspraak te komen.

De resultaten van dit medisch onderzoek stuurt UWV naar de arts van de mutualiteit. Als de mutualiteit wil dat er vervolgonderzoek komt, doet UWV dit ook.

Verklaring van de huisarts

Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven. Op deze verklaring van de huisarts staat enkel de duur van de arbeidsongeschiktheid vermeld maar geen diagnose. De arts van het UWV of de mutualiteit kan met uw toestemming medische gegevens bij de huisarts opvragen.

Waar meld ik mij beter?

Bent u beter? Geef dit door aan uw werkgever. Meld het ook aan UWV, als u bij het UWV het medisch onderzoek heeft gehad.