Openings Uren en contact

Telefoonnummers

Tijdens kantooruren

+31 117 421 421

Spoed tijdens kantooruren

+31 117 421 422

Aanvragen herhaalrecepten

+31 117 440 696

Spoed buiten kantooruren

+31 115 643 000

Balie geopend

's Ochtends

8.00 - 12.00 uur

's Middags

13.00 - 17.30 uur

Telefonische bereikbaarheid voor afspraken:

's Ochtends

8.00 - 10.00 uur

Visites telefonisch aanvragen:

's Ochtends

8.00 - 11.00 uur

Telefonische bereikbaarheid voor overige vragen:

's Ochtends

8.00 - 12.00 uur


Telefonisch een afspraak maken of een visite aanvragen

Als u belt voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite, zal de assistente zal de assistente altijd informeren naar de reden. Ze is bevoegd en bekwaam voor deze triage en kan op deze manier de urgentie en de benodigde tijd voor u inschatten.

Als u bent aangesloten bij MGn kunt u via de website met Digid of via de app MedGemak 24 uur per dag 7 dagen per week een afspraak maken voor het spreekuur.

LET OP! dit is NIET voor spoedgevallen!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de assistente of via de website: home.mijngezondheid.net