Samenwerking met Zorgsaam


Zorgsaam:

Contact:

Afspraken voor bloed prikken:

Telnr: +3188 - 7067082 (gewijzigd telefoonnummer)

Afspraken voor Rontgenafdeling:

Telnr: +31 115 688433


Bloed prikken

Op vrijdagochtend is van 8.00-9.00 uur de prikdienst van Zorgsaam in de praktijk aanwezig om bloed te prikken. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Op werkdagen kunt u terecht in het laboratorium op de locaties van Zorgsaam.

Op de locaties van Zrgsaam kunt u alleen terecht na het maken van een afspraak!


Voor meer informatie over openingstijden en locaties: www.zorgsaam.org/ziekenhuis/specialismen/lab-klinische-chemie/bloedafname-en-locaties

  

Patientenportaal Zorgsaam

Al uw afspraken kunt u 24 uur per dag maken door in te loggen op het patientenportaal via deze link:


Rontgenafdeling

Als u wordt doorverwezen naar de röntgenafdeling kunt u op werkdagen tijdens kantooruren zowel in Oostburg als in Terneuzen terecht.

Ook voor deze onderzoeken moet u van tevoren een afspraak maken. Telnr 0115-688433

Meer informatie over openingstijden op de verschillende locaties vindt u via deze link:


Ophalen Ontlasting- en/of urinemonsters

Ontlasting- en/of urinemonster kunt u afgeven aan de balie in de praktijk voor 10.00 uur. Deze worden door Zorgaam dagelijks bij ons opgehaald